top of page

Vraag en antwoord

Waarop ligt onze focus?

Bij Klankjorum vinden we het belangrijk om in een positieve en constructieve sfeer muziek te maken.
Wij zijn amateurzangers die graag meerstemmig zingen en die er vreugde en energie in vinden om dit samen te doen.

Wij willen onze muzikale grenzen verleggen door ons op regelmatige basis professioneel te laten coachen.

Wie zijn onze koorleden?

Mannen en vrouwen die graag (samen)zingen. Wij vinden er voldoening in om, in een open sfeer, muziek te maken, muziek te beleven en om af en toe eens naar buiten te komen met een uitvoering.

Wanneer zijn de koorrepetities?

Wekelijks, op woensdagavond, telkens van 20u tot 22u00.

De repetities gaan door in het Sint-Anneke Centrum (SAC), Hanegraefstraat 5, 2050 Linkeroever.

Er zijn meestal minder repetities in de schoolvakantie.

Soms zijn er aparte stemmenrepetities voor vrouwen en mannen, afgewisseld met repetities samen.

 

Jaarlijks wordt ook een zangdag georganiseerd. Door een hele dag samen te zingen, kunnen we liederen grondiger instuderen. De koorleden worden zo veel mogelijk op de repetities en op de zangdag verwacht.

Via de ledenpagina op onze website is een agenda (kalender) van de repetities beschikbaar voor de koorleden.

Hoe ziet er een repetitie uit ?

Onze repetities zijn opgebouwd uit vijf delen:

  • stemopwarming

  • deel 1: aanleren van nieuwe liederen en verder inoefenen van gekende liederen

  • pauze

  • deel 2: aanleren van nieuwe liederen en verder inoefenen van gekende liederen

  • als er jarigen zijn, mogen zij een lied kiezen om af te sluiten

Wat is een open repetitie?

Jaarlijks organiseert Klankjorum een open repetitie waar geinteresseerden welkom zijn om van de sfeer en muziek bij Klankjorum te komen proeven. 

Het programma van de repetitie wordt die avond enigszins aangepast opdat de kandidaatleden gemakkelijker kunnen deelnemen.

Welke muziek kan ik verwachten?
Klankjorum zingt hedendaagse popmuziek. Neem gerust een kijkje op onze repertoriumpagina om hiervan een idee te krijgen.
 
Krijgen jullie professionele ondersteuning?

Klankjorum is lid van Koor & Stem. Via die weg komt stemcoach Kristien Vercammen ons verschillende keren per jaar begeleiden tijdens de repetitie.

Daarnaast wordt er in voorbereiding van een optreden soms ook een bewegingscoach ingeschakeld.

Treden jullie ook op?

Sinds 2018 geeft Klankjorum ieder jaar een koffieconcert. Daarnaast wordt om de paar jaar een groter concert gehouden. Op de terugblikpagina krijg je een goed idee van de optredens die we de afgelopen jaren hebben gehad.

Zijn leden verplicht om deel te nemen aan iedere uitvoering?

Niemand is verplicht om deel te nemen aan een concert, maar het is natuurlijk wel een leuke manier om na veel repeteren het resultaat te kunnen tonen aan het publiek.

Hoe kan ik lid worden?

Als je beslist om lid te worden van Klankjorum, stuur je een mailtje naar het contactadres  en krijg je de nodige info doorgestuurd om je lidmaatschap te finaliseren.​

Om lid te worden van ons koor is geen auditie verplicht.

Twijfel je in welke stemgroep jouw stem past? Dan kan je de verschillende stemmen eens proberen of kan onze stemcoach je helpen om jouw stem te bepalen.

Welke muzikale vaardigheden worden van de koorleden verwacht?

Een goede zangstem, een basiskennis notenleer en enige ervaring met het lezen van een meerstemmige partituur (of bereidheid om dit te leren in interne kooropleiding) is natuurlijk handig, maar niet absoluut noodzakelijk.

Behalve deelname aan de repetities wordt van de leden verwacht dat ze met ondersteuning van digitale geluids- en tekstbestanden thuis liederen verder inoefenen.

Wat zijn de kosten voor de koorleden?

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt momenteel €60. 

Met dit lidgeld wordt de verzekering voor koorleden, de huurgelden voor de zaal, onze dirigent en vaste muzikant,... betaald.

Hoe hanteren jullie de wet op de privacy?

De privacy van onze koorleden is voor onze zeer belangrijk.

Bij het posten van foto's en het schrijven van artikels op de website of in een programmaboekje houden wij rekening met de wensen van onze koorleden. Individuele foto’s en contactgegevens van de koorleden zijn enkel terug te vinden op besloten ledenpagina's.

Hoe kunnen we jullie volgen?

De informatie op deze website wordt op regelmatige basis aangepast.

Staat er een concert gepland, dan verspreiden we ook alle info via affiches en flyers.

Ontvang je aankondigingen voor concerten graag in je mailbox, schrijf je dan hier in.

Hoe wordt Klankjorum bestuurd?

Klankjorum wordt bestuurd door een stuurgroep die tweemaandelijks samenkomt. Deze stuurgroep bestaat uit een achttal personen: voorzitter, dirigent en een aantal actieve koorleden met verschillende functies

Hoe worden de koorleden betrokken bij het koorgebeuren?

Tijdens repetities gebruiken we een mededelingenbord en een infostand om leden over diverse, interne en externe activiteiten te informeren. Iedere repetitie staat een ook een 'klankdoos' waar men (anoniem) een bericht kan deponeren. 

Op de website is er een aparte ledenpagina. Alle mededelingen en weetjes van de koorleden en/of de stuurgroep verschijnen daarop.

Jaarlijks is er een Algemene Vergadering waarop verslag wordt uitgebracht van de jaarwerking en waarop de toekomstplannen voorgelegd worden. Vanuit de algemene vergadering krijgen alle koorleden inspraak in de toekomstplannen van het koor.

De voorbereiding van een optreden wordt gedragen door een aantal werkgroepen die hiervoor tijdelijk samengesteld worden

Alle leden van de stuurgroep kunnen individueel aangesproken worden. Zij nemen vragen en opmerkingen mee naar het stuurgroepoverleg.

bottom of page