Vraag en antwoord

Waarop ligt onze focus?

Bij Klankjorum vinden we het belangrijk om in een positieve en constructieve sfeer muziek te maken.
Wij zijn amateurzangers die graag meerstemmig zingen en die er vreugde en energie in vinden om dit samen te doen.

Wij willen onze muzikale grenzen verleggen door ons op regelmatige basis professioneel te laten coachen.

Wie zijn onze koorleden?

Iedereen die graag (samen)zingt. 
Wij vinden er voldoening in om, in een open sfeer, muziek te maken, muziek te beleven en ja, om af en toe eens naar buiten te komen met een uitvoering.

Wanneer zijn de koorrepetities?

Wekelijks, op woensdagavond, telkens van 20u tot 22u00.

De repetities gaan door in het Sint-Anneke Centrum (SAC), Hanegraefstraat 5, 2050 Linkeroever.

Er zijn doorgaans geen repetities in de schoolvakantie.

Soms is het enkel repetitie voor de vrouwen of de mannen.

Jaarlijks wordt ook een zangdag georganiseerd. Door een hele zaterdag samen te zingen, kunnen we liederen grondiger instuderen.

Via de ledenpagina's op onze website is een agenda van de repetities beschikbaar voor de koorleden.

Hoe ziet er een repetitie uit ?

Onze repetities zijn opgebouwd uit vijf delen:

  • Stemopwarming

  • Repetitie: inoefenen van nieuw liederen en bijschaven van gekende liederen

  • Pauze

  • Repetitie: inoefenen van nieuw liederen en bijschaven van gekende liederen

  • Indien jarigen mogen zij een lied kiezen om af te sluiten

Wat is een open repetitie?

Jaarlijks organiseert Klankjorum een open repetitie waar kandidaatleden welkom zijn om van de sfeer en muziek bij Klankjorum te komen proeven. 

Het programma van de repetitie wordt die avond enigszins aangepast opdat de kandidaatleden gemakkelijker kunnen volgen.

Welke muziek kan ik verwachten?
Klankjorum zingt hedendaagse popmuziek. Neem gerust een kijkje op onze repertoriumpagina om een beter idee te krijgen.
 
Krijgen jullie professionele ondersteuning?

Klankjorum is lid van Koor & Stem. Via die weg komt stemcoach Kristien Vercammen ons verschillende keren per jaar begeleiden tijdens de repetitie.

Daarnaast wordt er in voorbereiding van een optreden soms ook een bewegingscoach uitgenodigd.

Treden jullie ook op?

Sinds 2018 geeft Klankjorum op regelmatige basis een koffieconcert. Daarnaast wordt om de paar jaar naar een groter concert toegewerkt. Op de terugblikpagina krijg je een goed idee van de optredens die we de afgelopen jaren hebben gegeven.

Zijn leden verplicht om deel te nemen aan iedere uitvoering?

Hoe kan ik lid worden?

Door naar een (open) repetitie te komen. Daar kan je de sfeer opsnuiven en een praatje maken met de dirigent, onze voorzitster en andere koorleden. Zo kan je aanvoelen of Klankjorum aansluit bij je wensen en verwachtingen.

Als je beslist om lid te worden van Klankjorum, stuur je een mailtje naar klankjorum@gmail.com en krijg je de nodige info doorgestuurd om je lidmaatschap te finaliseren.​

Om lid te worden van ons koor is geen auditie verplicht.

Twijfel je welke stem het best bij je past? Dan kan je de verschillende stemmen eens proberen of kan onze stemcoach je helpen om jouw stem te bepalen.

Welke muzikale vaardigheden worden van de koorleden verwacht?

Een goede koorstem, een basiskennis notenleer en enige ervaring met het lezen van een meerstemmige
partituur (of bereidheid om dit te leren in interne kooropleiding). Behalve deelname aan de repetities wordt van de leden verwacht dat ze met zelfstudie de werken
instuderen, met ondersteuning van oefencd’s of via elektronische oefensites, volgens de aanbevelingen
van de dirigent.

Wat zijn de kosten voor de koorleden?

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt momenteel €60. 

Met dit lidgeld wordt de verzekering voor koorleden, de huurgelden voor de zaal, onze dirigent en vaste muzikant,... betaalt.

Hoe hanteren jullie de wet op de privacy?

De privacy van onze koorleden is voor onze zeer belangrijk.

Bij het posten van foto's en het schrijven van artikels op de website of in optredenbrochure houden wij rekening met de wensen van onze koorleden. Individuele portretfoto's en contactgegevens van de koorleden zijn enkel terug te vinden op besloten ledenpagina's.

Hoe kunnen we jullie volgen?

De informatie op deze website wordt op regelmatige basis aangepast.

Staat er een concert gepland, dan verspreiden we ook alle info via affiches en flyers.

Ontvang je aankondigingen voor concerten graag in je mailbox, schrijf je dan hier in.

Hoe wordt Klankjorum bestuurt?

Klankjorum wordt bestuurt door een stuurgroep die tweemaandelijks samenkomt. Deze stuurgroep bestaat uit zeven à acht personen: voorzitter, dirigent en een aantal actieve koorleden. 

Hoe worden de koorleden betrokken bij het koorgebeuren?

Tijdens repetities gebruiken we een mededelingenbord en een infostand om leden over diverse, interne en externe, activiteiten te informeren. Iedere repetitie staat een ook een 'klankdoos' waar men (anoniem) een bericht kan deponeren. 

Jaarlijks is er een Algemene Vergadering waarop verslag wordt uitgebracht van de jaarwerking en waarop de toekomstplannen voorgelegd worden.

De voorbereiding van een optreden wordt gedragen door een aantal werkgroepen die dan samengesteld worden

Alle leden van de stuurgroep kunnen individueel aangesproken worden. Zij nemen vragen en opmerkingen mee naar het stuurgroepoverleg.

© 2019 by Lies Vernimmen.